Els nostres centres

Top

Bases legals concurs GUANYA UN PATINET ELÈCTRIC

Bases legals concurs GUANYA UN PATINET ELÈCTRIC

Andorra, 5 d’octubre de 2020

1.- Objecte del concurs

Nom de l’acció: Guanya un patinet elèctric

Durada : 19 dies

CEDASA, organitza aquest concurs per a tots aquells usuaris que lliurement decideixin participar d’acord amb aquestes bases. Per tal d’optar al següent premi:

 • Un patinet elèctric Xiaomi masculí valorat en 255€
 • Un patinet elèctric Xiaomi femení valorat en 255€
 • Serà imprescindible matricular-se a UrbanGym Andorra amb quota anyal fins al 31 de desembre (part proporcional fins al 5.10) amb pagament directe en efectiu o targeta
 • L’elecció del guanyador es farà a través d’un sorteig aleatori amb butlletes

 

2.- Àmbit del concurs

El concurs es durà a terme mitjançant la matriculació a UrbanGym, entre tots els matriculats majors de 18 anys que hagin seguit correctament les instruccions per participar-hi.

 • Matriculació a UrbanGym

 

3.- Durada del concurs

La participació en aquest concurs es durà a terme del 05/10 fins al 23/10 a l’hora de tancament d’UrbanGym.

No s’admetran participacions fora d’aquest termini.

 

4.- Requisits i dinàmica de participació

Poden participar al concurs totes les persones físiques majors de 18 anys que s’hagin matriculat UrbanGym Andorra dins del període establert.

El concurs s’iniciarà el dia 5/10 amb la publicació del post anunciant el concurs per part de CEDASA a les seves xarxes socials (@urbangymand). A més, hi haurà cartelleria al gimnàs.

El dia 26/10 es farà un sorteig aleatori entre tots els participants masculins i femenins, s’escollirà aleatòriament una butlleta de cada caixa tancada.Hi haurà dues urnes tancades, segons el tipus de participant.

Cada matriculat omplirà una butlleta amb les seves dades, aquesta es dipositarà a les caixes tancades segons el tipus de participant (home o dona).

Els participants només podran participar al concurs una sola vegada i de manera individual. CEDASA  es reserva el dret a restringir la participació en el cas que un participant incompleixi les normes del concurs.

 

5.- Premi

 • Un patinet elèctric Xiaomi masculí valorat en 255€
 • Un patinet elèctric Xiaomi femení valorat en 255€

 

6.- Assignació de premis

CEDASA contactarà per via telefònica o per correu electrònic a la persona guanyadora. En aquest missatge, CEDASA comunicarà als guanyadors que poden passar a recollir el premi per UrbanGym Andorra.

Una vegada realitzada la comunicació del guanyador, aquest disposràa de 48h per acceptar i recollir el premi.

 

7.- Comunicació del concurs

La realització del concurs i la seva promoció es comunicarà a la pàgina d’Instagram @urbangymand. A més es posarà cartellera interna a les instal·lacions del gimnàs.

 

8.- Protecció de dades de caràcter personal

La participació en aquest concurs implica la recollida de les dades necessàries per participar. Els participants consenten inequívocament que les dades facilitades de forma voluntària per a la participació en el sorteig passen a formar part de fitxers titularitat de CEDASA amb la finalitat de realitzar futures accions promocionals i comercials, com ara la comunicació del guanyador.

Els participants podran exercir el dret d’accés, de modificació, d’oposició i de rectificació de les seves dades mitjançant un correu electrònic urban@anyospark.com

 

9.- Drets d’imatge

Atesa la finalitat publicitària i promocional d’aquest sorteig, en participar el guanyador accepta expressament l’ús de la seva imatge, del seu nom i la veu per informar sobre el resultat d’aquest sorteig.

 

10.- Limitació de responsabilitat

CEDASA, es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment l’accés o la continuïtat del sorteig, sigui amb caràcter temporal o amb caràcter definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o d’interrupció dels serveis informàtics, o per qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que se’n derivin responsabilitats imputables a CEDASA cap dret a cobrar una indemnització.

 

11.- Altres condicions

 1. La participació en el sorteig suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases per part dels participants.
 2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. El compliment de les bases se sotmet a la legislació andorrana.
 3. La no acceptació de les bases per part del participant implica la seva exclusió del sorteig.
 4. Es reserva el dret d’excloure aquells participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament del sorteig.

 

 

Share